Meten = Weten

 

Werkwijze

Behandeling van huid- en spijsverteringsproblemen in mijn praktijk begint bij de toestemming van de cliënt om een anamneseformulier in te vullen.

Het anamneseformulier bevat vragen over:

 • welke klachten hij heeft
 • waar hij hulp voor vraagt
 • wat eraan vooraf is gegaan, zoals andere klachten/ziektes
 • welke behandelingen er al hebben plaats gevonden
 • welk voedingspatroon hij heeft
 • welke leefstijl hij heeft

Na het invullen van het anamneseformulier wordt het intakegesprek ingepland.

Behandelovereenkomst

Het intakegesprek start met het ondertekenen van de behandelovereenkomst.

Na het intakegesprek volgt een nieuwe afspraak om het therapieplan te bespreken.

Therapieplan

Behandeladvies kan zijn:

 • voedingsadvies
 • leefstijladvies
 • supplementadvies
 • geen behandeling (afwachten)
 • onderzoek van ontlasting, bloed, urine of speeksel
 • doorverwijzing naar een andere behandelaar

Onderzoek

Is onderzoek van ontlasting, bloed, urine of speeksel aan de orde, dan kunt u die, behalve de bloedtest, zelf opvangen en per post naar het betreffende laboratorium verzenden. U ontvangt van mij speciaal daarvoor geschikt opvangmateriaal met reeds ingevuld aanvraagformulier en verzendenvelop. U dient er rekening mee te houden dat de kosten van  het laboratoriumonderzoek niet vergoed worden door de zorgverzekering.

Testen

Welke testen kunnen belangrijk zijn om de oorzaak van huid  – en spijsverteringsklachten te weten?

 • Basisscreening darm
 • Darmtherapiescreening
 • Voedingsintolerantie bloedtest
 • Voedingsallergie bloedtest
 • Los darmonderzoek op bijvoorbeeld darmparasieten, de Helicobacter pylori, of verteringsenzymen
 • Urinetest op SIBO

 Waarneming

 • Op het moment dat ik ziek ben, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld door een waarnemer, of wordt de behandeling stopgezet
 • Met de waarnemer heb ik een waarnemingsovereenkomst afgesloten.